Memperkecil Cinta: Puisi “Bonsai” oleh Edith Tiempo dalam Bahasa Indonesia

Terkadang, bila kita memikirkan tentang cinta, kita menganggapnya seperti pohon: sebuah konsep raksasa yang sulit dipahami manusia. Tetapi, bagaimana jika kita mengecilkan ukuranya seperti membuat bonsai? Apakah cinta menjadi kurang bermakna?

Dalam puisi “Bonsai“, cinta dianggap sebagai hal yang dapat ditemukan bahkan dalam hal-hal terkecil. Bahwa cinta dapat dipegang oleh tangan. Bahwa itu bisa terjadi di hari-hari biasa.

Puisi ini awalnya ditulis oleh Edith Tiempo (1919-2011) dalam Bahasa Inggris. Tiempo adalah seorang penyair, penulis fiksi, guru, dan seorang kritikus sastra dari Filipina.

Dalam tulisan ini, saya menerjemahkan karya beliau ke Bahasa Indonesia karena saya merasa tak seorang penulis pun pernah menggunakan bonsai sebagai metafora untuk cinta.

(UPDATE: Wawan Eko Yulianto helped in editing this translation)

Bonsai
By Edith Tiempo

All that I love
I fold over once
And once again
And keep in a box
Or a slit in a hollow post
Or in my shoe.
All that I love?
Why, yes, but for the moment-
And for all time, both.
Something that folds and keeps easy,
Son’s note or Dad’s one gaudy tie,
A roto picture of a queen,
A blue Indian shawl, even
A money bill.
It’s utter sublimation,
A feat, this heart’s control
Moment to moment
To scale all love down
To a cupped hand’s size
Till seashells are broken pieces
From God’s own bright teeth,
And life and love are real
Things you can run and
Breathless hand over
To the merest child.

Bonsai
Oleh Edith Tiempo

Semua yang kucintai
Aku lipat sekali
Dan sekali lagi
Agar pas masuk kardus
Atau diselipkan dalam bis surat
Atau dalam sepatuku.
Semua yang kucinta?
Tentu sementara saja—
Atau seterusnya, atau keduanya.
Sesuatu yang mudah dilipat dan disimpan,
Surat dari anak atau dasi murahan ayah,
Gambar foto seorang ratu,
Selendang India warna biru,
Bahkan selembar uang kertas.
Inilah sesungguhnya sublimasi,
Prestasi, kemampuan hati ini
Untuk selalu
Memperkecil cinta
Hingga dapat digenggam
Sampai kerang-kerang itu hanya serpihan
Dari gigi-gigi Tuhan yang cemerlang
Dan hidup serta cinta adalah
Hal-hal nyata yang bisa
Kau jalankan dan
Serahkan
Kepada anak semata wayang.

Public domain photo taken here.

Advertisements

Noy Narciso’s “Sinulid Gikan sa Langit” in Bahasa Indonesia

Sinulid Gikan sa Langit is a song written by Noy Narciso, an artist from the Philippine southern city of Davao, where he also teaches Narciso teaches film, theatre and arts.

Continue reading

Poetry: Kapok

(In Bahasa Indonesia, Kapok can mean two things. First, it may refer to the Kapok tree. Second, it may mean deterrent; or that someone is not going to do it again. In Cebuano, the second meaning can be translated to tagam.)

The clouds in Lombok

are trapped in cocoons.

They wait for the time

Before they can bloom.

 

In a small village called

Sesait, I was told the trees

that imprison the clouds

are named kapok. “They

use it to soften your bedding,”

one of the farmers explained.

Ah, I know. So cotton, it is,

the innards of the pillow I

tucked under your head,

one night when you said

you’re spending the night

with me. So kapok is

the cushion that carried

your weight when I tossed

you into my bed of faded flowers

which breathed the fragrance

pulsating from your neck.

Now I remember, when I

buried my face into your silk

thighs; when you gasped for air —

your fingers whirled on my skin

like they were reading secrets

coded in braille. As I reached for

your face so I could tuck my lips

into yours  —

your hands pushed my head,

and you asked:

“How can you say that in Lombok,

the clouds bloom from cocoons?”

I said, there’ll come a time.

And they’ll bloom soon.

Maybe, before they could bloom,

I’d have to wait under

a hopeless sky.

So, I also know that apart from

Cottons, the word kapok

Could mean another thing

on the island of Java.

It could also refer

to a time where I’d tell myself:

This is the last time I’m doing this.

When I succumbed into

believing that you like

poetry whispered

in your wet ears,

you said not to expect.

Some cocoons give birth to

a plague of moths,

instead of butterflies,

or answered prayers.

 

And even as the kapok trees bear

flowers that resemble

beautiful clouds,

they’re not the exact

things we expect

they would become.

Poetry: Sosyal Media

May sabihin ako sayo

Yun ganing gipost mo sa Facebook

Feeling ko ako man yung ginaparinig mo

Nung gisabi mo gud na puro pagwapa lang

Ako man talaga yun ba

No offence ha

Wag ka sana masyado maki-alam

Kasi Facebook ko man yun

Kung gusto ko mag selfie araw-araw

Wala ka mang magawa

Bakit ka man mag deny

Na ako yung gina-mean mo

Hindi man siguro ako tanga

Kasi sa lahat ng posts ko

Ikaw lang man hindi naga like

Kung gusto mo, i-unfriend mo nalang ako

At tsaka, next time kung magparinig ka

I-sure mo ha na walang mapintas sayo

Kasi ang grammar mo,

Funny baya masyado

Wag ka masyadong righteous uy

Parang as if ikaw lang tama

Nakalimutan mo siguro

Pag naga shot kayo ng friends mo

Grabe ka baya kung hubog masyado

Nung naglamutakay kayo

Nung guy na taga upper year

Baka gusto mo pati iyon

Sa Facebook i-post ko.

May video baya ako

 

Photo courtesy of Simo Baudelaire